slide1v
 

Gyümölcs

ÖKO Iskola

Iskolánk, mint ÖKO iskola, minden tanulónk számára törekszik példát mutatni az élővilág értékeinek tiszteletben tartásához. Fontos közvetítenünk, hogy tevékenységeinkkel a lehető legkisebb kárt okozzunk környezetünknek. Célunk arra irányul, hogy tanulóink, munkatársaink harmóniában éljenek a környezettel, és környezettudatos felelős tevékenységek alakítsák a mindennapjainkat. A fenntarthatóság pedagógiai elvei az iskolai élet minden területén jelenjenek  meg.
Tevékenységeink  oktató-nevelő munkánk során arra helyeznek hangsúlyt, miként sajátíthatják el a tanulóink úgy a környezeti nevelés ismereteit, hogy közben  mindennapjaik részévé váljon a környezettudatos viselkedés.
Hangsúlyt helyezünk
• az egészség és a környezet összefüggéseire,
• közvetlen környezetünk hagyományainak, értékeinek megőrzésére
• a természet tiszteletére, a felelősség tudatosítására, a károk megelőzésére
• az iskola területén belül a növényzet gondozására
• az oktatás részeként az iskolakert gondozására, a komposztálással való visszaforgatásra
• környezetbarát közlekedés (kerékpározás, séta) tudatosítására,
• energia-, víztakarékosságra, jeles napokról való tevékeny megemlékezésre
• a hulladékok szelektív gyűjtésére, felhasználási területeinek megtalálására
• állatok védelmére, felelős állattartásra
• egymásra figyelésre
• folymatos ismeretbővítésre a felsorolt témakörökben
A gyerekek szemléletének környezettudatos alakítására felhasználjuk a tantárgyaink ismeretanyagát.