slide1v
 

Autista csoport

 

 

Külön, e célra szervezett csoportban látjuk el a pervazív fejlődési zavarral élő gyermekek szakszerű fejlesztését. Alapvető feladatunk a közösséghez szoktatás, a külvilág ingereinek elfogadása, térben és időben történő tájékozódás elemeinek elsajátítása, a kommunikáció segítése. A gyermekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően több osztályfokon tanulnak. Minden gyermekkel egyéni fejlesztési terv alapján dolgozunk. Célunk a kommunikációs és szociális képességeik fejlesztése, ismeretanyagok elsajátítása, a minél teljesebb integráció. Több tanuló egy vagy több tanórán integrált oktatásban vesz részt az iskola egy- egy osztályában. A csoport heti rendszerességgel lovas terápián vesz részt.

Általános iskola

8 évfolyamon folyik a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista gyermekek nevelése, oktatása.

A tanulásban akadályozott gyermekek oktatása esetén legfontosabb feladatnak a gyermekek alapkészségeinek kialakítását, fejlesztését, általános műveltség megalapozását, a munkavégzéshez, továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességeik kialakítását tekintjük. Oktató, nevelő munkánkban olyan pedagógiai segítő-, fejlesztő eljárásokat alkalmazunk, melyekkel a teljesítmény- hiányokat eredményesen tudjuk csökkenteni. A segítő beavatkozások közül a következőket alkalmazzuk:

• Differenciált tanulásszervezés,

• Speciális terápiás eljárások,

• Egyéni fejlesztő programok.

 

A differenciált tanulásszervezés, a diszlexia-prevenciós olvasás-írástanítási módszer, a számolási zavar feloldását segítő terápia, az alapozó terápia, Ayres-terápia, valamint az egyéni fejlesztő foglalkozások alkalmazása teszik eredményessé munkánkat. Emellett a tanítás alacsony létszámú osztályokban folyik, melynek előnye, hogy több figyelem és segítség jut egy-egy tanulóra.

Az értelmileg akadályozott tanulók oktatását a tanulásban akadályozottakkal közösen, integrált körülmények között végezzük. Legfőbb célkitűzésünk, hogy kommunikációs és szociális készségeiket, pszichés funkcióikat és mozgásállapotukat olyan szintre fejlesszük, hogy a társadalom által elfogadott normák szerint, ugyanakkor saját lehetőségeiket is megvalósítva kiegyensúlyozott életet tudjanak élni családi környezetük segítségével.

 

 A tanítási órák után napközis ellátást biztosítunk valamennyi évfolyamon a tanulók számára. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez, és a tehetséggondozáshoz hozzájárulnak szakköreink. Művészeti-, kézműves-, informatikai- és sport- tevékenységek közül választhatnak az érdeklődők. Jól felszerelt iskolai könyvtár áll rendelkezésre.