slide1v
 

Utazó gyógypedagógiai szolgálat

Intézményünk utazó gyógypedagógiai hálózatot működtet a nagykanizsai tankerület területén működő többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák sni tanulóinak megsegítésére.

 

Az utazó gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű tanuló(k) speciális, sérülés specifikus egyéni fejlesztését koordinálja, szükség esetén kiegészítő vizsgálatot végez. Fejlesztési tervet készít a fogadó pedagógussal együttműködve, rendszeresen konzultációt, esetmegbeszélést tart, módszertani segítséget nyújt a tanórai és a délutáni foglalkoztatáshoz, illetve az adminisztrációs munkához a szakértői véleményben megfogalmazott fejlesztési irányok és a gyermek(ek) aktuális fejlettsége, perspektívái alapján, valamint közreműködik a szakértői véleményben előírt habilitációs/rehabilitációs foglalkozások megtartásában.