slide1v
 

Óvodai csoport

Az óvodai élet tudatos szervezésével, a mindennapos szakszerű csoportos és egyéni képességfejlesztő munkával, az érzelmi biztonság megteremtésével, a gyermekek tevékenység szükségletének kielégítésével, a sokoldalú tapasztalatszerzést, a szociális tanulás feltételeit biztosítva fejlesztjük 3 éves kortól az iskolába lépésig a gyermekeket.

Az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését olyan feltételrendszer biztosításával segítjük elő, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását, az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az iskolában történő beválás érdekében.