slide1v
 

Autista csoport

 

 

Külön, e célra szervezett csoportban látjuk el a pervazív fejlődési zavarral élő gyermekek szakszerű fejlesztését. Alapvető feladatunk a közösséghez szoktatás, a külvilág ingereinek elfogadása, térben és időben történő tájékozódás elemeinek elsajátítása, a kommunikáció segítése. A gyermekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően több osztályfokon tanulnak. Minden gyermekkel egyéni fejlesztési terv alapján dolgozunk. Célunk a kommunikációs és szociális képességeik fejlesztése, ismeretanyagok elsajátítása, a minél teljesebb integráció. Több tanuló egy vagy több tanórán integrált oktatásban vesz részt az iskola egy- egy osztályában. A csoport heti rendszerességgel lovas terápián vesz részt.